Ca la Manyana, restaurant i hostal situat a Sant Julià de Vilatorta (Osona) a tan sols 10 minuts de Vic. Ca la Manyana, restaurante y hostal situado en Sant Julià de Vilatorta (Osona) a tan sólo 10 minutos de Vic. Ca the Manyana, restaurant and boarding house situated in Sant Julià of Vilatorta (Osona) to only 10 minutes of Vic